Održavanje vagona d.o.o.

Društvo je osnovano kao samostalna tvrtka-kćer HŽ-a, sa svim poslovnim funkcijama i nadgradnjom za podršku osnovnim djelatnostima društva, a sastoji se od Uprave i stručnih poslova te 7 regionalnih radionica smještenih na važnim geoprometnim točkama na 8 lokacija sa ukupno 214 zaposlena;

1. Radionica Zagreb GK i Uprava Društva, Strojarska 17, Zagreb
2. Radionica Zagreb RK, Jakuševac bb, Zagreb
3. Radionica Osijek, Drinska bb, Osijek
4. Radionica Koprivnica, Zagrebačka bb, Koprivnica
5. Radionica Moravice, Marka Vučkovića 1, Moravice
6. Radionica Rijeka, Milutina Barača 15, Rijeka
7. Radionica Split – Solin, Draškovićeva bb, Solin
– Ploče, Teretni kolodvor bb, Ploče.